CEJSH Find publication results
- Ciepiela Grazyna A., Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek PROMOTION OF AGROTOURIST PRODUCTS OF FARMS LOCATED IN THE SIEDLCE REGION (Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego)
- Ciepiela Grazyna A., Sosnowski Jacek ATTRACTIVENESS OF RURAL RECREATIONAL SPACE AND ITS EFFECT ON THE AGROTOURIST ACTIVITY OF FARMS IN THE SIEDLCE REGION (Wplyw atrakcyjnosci wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na dzialalnocs agroturystyczna gospodarstw rolnych regionu siedleckiego)