CEJSH Find publication results
- Bilinski Adam DEVELOPMENT ASSISTANCE AS A TOOL OF DEMOCRACY PROMOTION AT SUB-SAHARAN AFRICA (Pomoc rozwojowa jako narzedzie wspierania demokracji w Afryce Subsaharyjskiej)