CEJSH Find publication results
- Kaminski Stanislaw THE GLOBAL DIMENSION OF SOCIAL POLICY (Polityka spoleczna w wymiarze globalnym)