CEJSH Find publication results
- Domagala Marta THE ACTIVITY OF THE SILESIAN BRANCH OF THE AIR DEFENCE LEAGUE AND THE AIR AND ANTI-GAS DEFENCE LEAGUE IN THE YEARS 1924-1939 (Dzialalnosc slaskiego oddzialu Ligi Obrony Powietrznej Panstwa oraz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w latach 1924-1