CEJSH Find publication results
- Pecherz Maciej FELIKS BADOWSKI, FROM WARSAW TO WROCLAW THROUGH THE FORESTS - AN ACCOUNT OF A WARSAW UPRISING FIGHTER (Feliks Badowski, Z Warszawy do Wroclawia przez puszcze - relacja powstanca warszawskiego)