CEJSH Find publication results
- Rogut Dariusz ESCAPES OF HOME ARMY SPLDIERS FROM A NKVD-MVD CAMP NO.178-454 IN RYAZAN (1945-1946) (Ucieczki zolnierzy Armii Krajowej z obozu NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu (1945-1946)
- Rafalska Dominika REACHING OUT TO MEMBERS OF THE HOME ARMY ('PO PROSTU' IN 1956) (Na spotkanie akowcom ('Po prostu' w 1956 r.)