CEJSH Find publication results
- Szymanski Adam TURKEY'S FOREIGN POLICY IN 2007-2009: CHANGE OR CONTINUATION? (Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana ?)