CEJSH Find publication results
- Kosmynka Stanislaw THE PHENOMENON OF THE AL-QAEDA ORGANISATION WITHIN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DOCTRINES OF ISLAM (Fenomen organizacji al-Kaida w kontekscie rozwoju doktryny islamizmu)