CEJSH Find publication results
- Panczyk Mariusz, Gotlib Joanna. PHARMACOGENETICS IN RESEARCH ON RISK OF ALCOHOL ADDICTION DEVELOPMENT (Farmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzaleznienia od alkoholu)