CEJSH Find publication results
- Golaszewska-Kaczan Urszula SOCIAL INVOLVEMENT OF FIRMS, AS EXEMPLIFIED BY PRODUCERS OF ALCOHOLIC BEVERAGES (Spoleczne zaangazowanie firm na przykladzie producentow napojow alkoholowych)