CEJSH Find publication results
- Krasinski Edward ALEKSANDER BARDINI - AN INDIVIDUAL ARTIST (Aleksander Bardini - artysta osobny)
- Dworakowska Maria ALEKSANDER BARDINI. CHRONICLE OF HIS LIFE AND ACTIVITIES (1913-1995) (Aleksander Bardini. Kronika zycia i dzialalnosci (1913-1995))
- Osterloff Barbara ALEKSANDER BARDINI IN DRAMATIC THEATRE. THE DIRECTOR'S SILHOUETTE (Aleksander Bardini w teatrze dramatycznym. Sylwetka rezysera)
- Komorowska Malgorzata ALEKSANDER BARDINI'S LIFE WITH MUSIC (Aleksandra Bardiniego zycie z muzyka)
- Stacewicz-Podlipska Joanna OPERA WITH SCHILLER'S 'BRAND' ON IT. TERESA ROSZKOWSKA'S AND ALEKSANDER BARDINI'S MEETINGS ON 'THE SCORE LEVEL' (Opera ze 'znakiem fabrycznym' Schillera - Teresy Roszkowskiej i Aleksandra Bardiniego spotkania 'na planie partytury')
- Osterloff Barbara, Kreutz-Majewski Andrzej ABOUT ALEKSANDER BARDINI (O Aleksandrze Bardinim)
- Bardini Aleksander, Kreutz-Majewski Andrzej, Koecher-Hensel Agnieszka ALEKSANDER BARDINI'S LETTERS TO ANDRZEJ MAJEWSKI (Listy Aleksandra Bardiniego do Andrzeja Majewskiego)
- Bardini Aleksander, Kantor Tadeusz, Korzeniewski Bohdan, Strzelecki Zenobiusz, Jasiukiewicz Stanislaw, Swinarski Konrad, Sokorski Wlodzimierz, Brandys Kazimierz, Wyka Kazimierz, Osiecka Agnieszka, Fetting Edmund, Dworakowska Maria, Kencki Patryk FROM ALEKSANDER BARDINI'S CORRESPONDENCE (Z korespondencji Aleksandra Bardiniego)