CEJSH Find publication results
- Kurkowska-Budzan Marta AN INFORMER, A WITNESS TO HISTORY, A NARRATOR - A FEW EPISTEMOLOGICAL AND ETHICAL THEMES IN ORAL HISTORY (Informator, swiadek historii, narrator - kilka watków epistemologicznych i etycznych oral history)