CEJSH Find publication results
- Dambek Zofia AN UNKNOWN POEM BY ADAM MICKIEWICZ '[IN PRINCE GOLICYN'S ALBUM]'? (Nieznany wiersz Adama Mickiewicza '[W albumie ksiecia Golicyna]'?)