CEJSH Find publication results
- Wilczek Piotr THE LOGIC OF RATIONALITY. TOWARDS MODAL MATHEMATICAL PLATONISM (Logika racjonalnosci. W strone modalnego platonizmu matematycznego)