CEJSH Find publication results
- Falda Beata, Zajac Jozef Title: ALGEBRAICAL ASPECTS OF ECONOMICS PROCESSES (Algebraiczne aspekty procesow ekonomicznych)