CEJSH Find publication results
- Borkowski Krzysztof, Rogowski Waldemar ALTERNATIVE POSSIBILTY OF THE INSOLVENCY-PREDICTING-ALGRITHMS USING. THE CASE OF BENCHMARKING AND RATING IN CONSTRUCTION SECTOR (Wykorzystanie modeli prognozujacych zagrozenie przedsiebiorstwa upadloscia na przykladzie benchmarking i ratingu w branzy