CEJSH Find publication results
- Bujwid-Kurek Ewa THE ROLE OF ALIYA IZETBEGOVIC IN SHAPING THE NATIONAL COMMUNITY OF MUSLIM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (Rola Alii Izetbegovicia w ksztaltowaniu muzulmanskiej wspólnoty narodowej Bosni i Hercegowiny)