CEJSH Find publication results
- Sroka Wlodzimierz RELATIONSHIPS MANAGEMENT IN ALLIANCE NETWORKS (Zarzadzanie relacjami w sieci aliansów)