CEJSH Find publication results
- Rybicki Wojciech ON THE WAYS OF FORMALIZATION AND INTERPRETATION OF THE NOTION OF 'EFFICIENCY'  INTRODUCTORY REMARKS AND SOME EXAMPLES (O sposobach formalizacji i interpretacji pojecia efektywnosci  wstepne rozwazania i niektore przyklady)