CEJSH Find publication results
- Czyzewski Bazyli, Matuszczak Anna ALLOCATION OF RESOURCES IN PRIVATE FARMS IN POLAND IN LIGHT OF THEIR INSTITUTIONAL TIES (Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w swietle ich zwiazków instytucjonalnych)