CEJSH Find publication results
- Mrozowicka Anna NEW AGE IDEAS IN THE CREATION OF THE IMAGE OF A HEALER IN RUSSIA. THE CASE OF ANASTASIA FROM ALTAI KRAI (Idee New Age w kreowaniu wizerunku uzdrowiciela w Rosji. Na przykladzie Anastazji z Altajskiego Kraju)