CEJSH Find publication results
- Goszczynski Wojciech, Kniec Wojciech AGRICULTURE IN A NET - ALTERNATIVE AGRO-FOOD NETWORKS (Rolnictwo w sieci - alternatywne sieci produkcji i dystrybucji zywnosci)