CEJSH Find publication results
- Mikolajczyk Bozena, Kurczewska Agnieszka NEWCONNECT MARKET IN POLAND AGAINST OTHER EUROPEAN ALTERNATIVE MARKETS (Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie)