CEJSH Find publication results
- Wieczorek-Kosmala Monika RISK RETENTION FUNDING ARRANGEMENTS. A FRAME­WORK FOR A DECISION-MAKING PROCESS (Formy finansowania retencji ryzyka. Ramy procesu decyzyjnego)