CEJSH Find publication results
- Karpinski Jakub DEFINITION'S OPERATIVENESS POSTULATE IN SOCIAL SCIENCES (Postulat operacyjnosci definicji w naukach spolecznych)