CEJSH Find publication results
- Fajczak-Kowalska Anita DISPARITY OF REWARD GROSS AND DISPOSABLE REVENUE IN PROVINCES IN YEARS 1999-2007 (Zróznicowanie wynagrodzen brutto i dochodów rozporzadzalnych w województwach w latach 1999-2007)