CEJSH Find publication results
- Janicka Krystyna CHANGES IN SOCIAL STRUCTURE AS A RESULT OF POLITICAL TRANSFORMATION IN POLAND: THE HISTORICAL AND POLITICAL BACKGROUND OF SOCIAL ALTERATIONS (Zmiany w strukturze spolecznej w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Historyczno-polityczne tlo przeia