CEJSH Find publication results
- Palus Katarzyna THE ETIOPATHOGENESIS AND THERAPY OF EATING DISORDERS IN THE FAMILY PERSPECTIVE (Etiopatogeneza i terapia zaburzen odzywiania sie w perspektywie rodzinnej)