CEJSH Find publication results
- Gurskaya Julia A., Vaitkiavichus Vikintas BALTIC HERITAGE IN WESTERN BELARUS: NEW HISTORIC AND LINGUISTIC DATA ABOUT OBOLTSY (Baltiiskoe nasledie v vostochnoi Belarusi: novye istoricheskie i lingvisticheskie dannye ob Oboltsakh)
- Yuyukin Maksim ETYMOLOGICAL REMARKS ON THE OLD-RUSSIAN TOPONYMY. PART I - NAMES WITH HYDRONYMIC STEMS (Etimologicheskie zametki po drevnerusskoi oikonimii. Chast 1. - Nazvaniya s gidronimicheskimi osnovami)
- Yuyukin Maksim ETYMOLOGICAL REMARKS ON THE OLD-RUSSIAN TOPONYMY. PART II - NAMES WITH ANTHROPOLOGICAL STEMS (Etimologicheskie zametki po drevnerusskoi oikonimii. Chast II. - Nazvaniya s antroponimicheskimi osnovami)
- Grek-Pabisowa Iryda THE VOCABULARY OF VILNIUS REGION IN THE WORKS OF HALINA TURSKA IN RELATION TO THE CONTEMPORARY LEXIS OF THE BORDERLAND (Slownictwo Wilenszczyzny w pracach Haliny Turskiej wobec wspólczesnej leksyki kresowej)
- Rembiszewska Dorota K. THE ARCHAISMS IN THE 'PAMIETNIK' (DIARY) BY JULIAN BORZYM (Archaizmy w 'Pamietniku' Juliana Borzyma)
- Medelska Jolanta ARCHAISM OR LITHUANIAN INFLUENCES? ON PRE-POSITIONING OF GENITIVE AND PREPOSITIONAL ATTRIBUTES IN KAUNAS-POLISH VARIETY (Archaizm czy lituanizm? O prepozycji przydawki dopelniaczowej i przyimkowej w polszczyznie kowienskiej)
- Rutkowska Krystyna FOLK RITUALS AND LEXIS IN THE BORDER REGION (Obrzedowosc a slownictwo w warunkach pogranicza)
- Kutyreva-Czubala Galina THE DAUGAVA-NEMAN RIVER FOLK SONG'S AREA AND BORDERLANDS (Dvinsko-nemanskii etnopesennyi massiv i pogranichya)
- Infant'ev Boris, Dagniya Tomase A MOTHER BEHIND THREE LOCKS (at' za trema zamkami)
- Zdancewicz Tadeusz FROM THE STUDIES OF THE SUWALKI TOPONYMY - THE MATERIAL AND COMMENTARY ON THE 'ZAMCZYSKO' ENTRY (Ze studiów nad suwalskim nazewnictwem terenowym - material i komentarz do hasla 'Zamczysko')
- Waszczynska Katarzyna 27TH JUNE 1997: 'REFLECTIONS ON BELARUSIAN NATION: ITS HISTORY, LANGUAGE AND RELIGION'. AN INTERVIEW WITH PROFESSOR VIACHESLAV VERENICH. (Wywiad z profesorem Wereniczem)
- Maryniakowa Irena THE DIARY OF ANTONI SAGAN, RAILWAYMAN, OF THE COURSE OF EVACUATION INTO RUSSIA OF WAWER RAILWAY STATION ON AUGUST 4, 1915 (Dziennik kolejarza, Antoniego Sagana, z przebiegu ewakuacji st. Wawer w glab Rosji 4 sierpnia 1915 roku)