CEJSH Find publication results
- Bialecka-Pikul Marta DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY AS DOMAIN OF RESEARCH ON ATYPICAL DEVELOPMENT (Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badan nad rozwojem atypowym)
- Babel Przemyslaw BEHAVIORAL THERAPY OF DEVELOPMENTAL DISORDERS FROM THE STANDPOINT OF BEHAVIOR ANALYSIS (Terapia behawioralna zaburzen rozwoju z perspektywy analizy zachowania)
- Zielinska Monika BEHAVIOURAL ANALYSIS OF SELF-AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS (Analiza behawioralna zachowan autoagresywnych u osób z zaburzeniami rozwoju)
- Kawa Rafal INTEGRATION OF THERAPEUTIC PARADIGMS AND METHODS OF TREATMENTS OF AUTISTIC CHILDREN (Integracja podejsc oraz technik terapeutycznych w pracy z dziecmi z autyzmem)
- Zielinska Monika, Baginska Aneta BEHAVIORAL INTERVENTION IN CASES OF EXTREME FOOD SELECTION (Behawioralna interwencja w przypadku wystapienia skrajnej selekcji jedzenia)
- Pisula Ewa, Noinska Dorota PARENTING STRESS AND PARENTAL PERCEPTIONS OF PARENTS OF AUTISTIC CHILDREN INVOLVED IN DIFFERENT FORMS OF THERAPY (Polish title below)