Authors: Bardini Aleksander, Kantor Tadeusz, Korzeniewski Bohdan, Strzelecki Zenobiusz, Jasiukiewicz Stanislaw, Swinarski Konrad, Sokorski Wlodzimierz, Brandys Kazimierz, Wyka Kazimierz, Osiecka Agnieszka, Fetting Edmund, Dworakowska Maria, Kencki Patryk

Title: FROM ALEKSANDER BARDINI'S CORRESPONDENCE (Z korespondencji Aleksandra Bardiniego)

Source: Pamietnik Teatralny (Theatrical Diary)
year: 2010, vol: , number: 235-236, pages: 409-436
More information

Keywords: ALEKSANDER BARDINI, TADEUSZ KANTOR, BOHDAN KORZENIEWSKI, ZENOBIUSZ STRZELECKI, STANISLAW JASIUKIEWICZ, KONRAD SWINARSKI, WLODZIMIERZ SOKORSKI, KAZIMIERZ BRANDYS, RIM CZER-CHA, KAZIMIERZ WYKA, AGNIESZKA OSIECKA, EDMUND FETTING, JOHANNA RINGBOM, POLISH THEATRE

Discipline: ARTS & ARCHITECTURE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference:
Patryk Kencki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Dluga 26/28, Warszawa Poland

Abstract: no abstract

Other author's publications:
Aleksander Bardini,
Kazimierz Brandys,
Maria Dworakowska,
Edmund Fetting,
Stanislaw Jasiukiewicz,
Tadeusz Kantor,
Patryk Kencki,
Bohdan Korzeniewski,
Agnieszka Osiecka,
Wlodzimierz Sokorski,
Zenobiusz Strzelecki,
Konrad Swinarski,
Kazimierz Wyka,