CEJSH Find source information

Title: Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne (Analysis and Existence. Philosophical Journal)

Series title:

Publisher: Szczecin University Publishing House, Szczecin, Poland

Address: Redakcja 'ANALIZY I EGZYSTENCJI', Uniwersytet Szczecinski, Instytut Filozofii, ul. Krakowska 71, 71-017 Szczecin, Poland

ISSN: 1734-9923

Frequency: SEMIANNUAL

Issues of years: 2 ,2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,