CEJSH Find source information

Title: Artium Quaestiones

Series title:

Publisher: Adam Mickiewicz University Press, ul. F. Nowowiejskiego 55, 61-734 Poznan, Poland

Address: Redakcja ARTIUM QUAESTIONES, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki, al. Niepodleglosci 4, 61-874 Poznan, Poland

ISSN: 0239-202X

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2005 ,