CEJSH Find source information

Title: Barometr Regionalny. Analizy i prognozy (Regional Barometer. Analyses and Prognoses)

Series title:

Publisher: Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu (Zamosc University of Management and Administration), Poland

Address: Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamosc, http://www.wszia.edu.pl/, e-mail: poczta@wszia.edu.pl

ISSN: 1644-9398

Frequency: quarterly

Issues of years: 2011 ,2012 ,