CEJSH Find source information

Title: Colloquium Wydzialu Nauk Humanistycznych i Spolecznych AMW

Series title:

Publisher:

Address: Redakcja Colloquium WNHiS AMW, Wydzial Nauk Humanistycznych i Spolecznych Akademii Marynarki Wojennej, ul. J. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia, Poland; e-mail: k.zeman@amw.gdynia.pl

ISSN: 2081-3813

Frequency: quarterly

Issues of years: 2010 ,2011 ,