CEJSH Find source information

Title: ELPIS. Journal Of Theology (ELPIS. Czasopismo teologiczne)

Series title:

Publisher: Bialystok University Press

Address: 'ELPIS. Czasopismo Teologiczne', Uniwersytet w Bialymstoku, Katedra Teologii Prawoslawnej, ul. Sw. Mikolaja 5, 15-420 Bialystok, Poland; tel. 0-85-744-36-36; fax: 0-85-742-40-88; ktp@uwb.edu.pl; http://prawoslawie.uwb.edu.pl

ISSN: 1508-7719

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2011 ,