CEJSH Find source information

Title: Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa (Economics and Organization of Enterprise)

Series title:

Publisher: Institute of Organization and Management in Industry 'ORGMASZ' , Warsaw

Address: Redakcja 'EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA', Instytutu Organizacji i Zarzadzania w Przemysle 'ORGMASZ', ul. Zelazna 87, 00-879 Warszawa, Poland

ISSN: 0860-6846

Frequency: MONTHLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,