CEJSH Find source information

Title: Finansowy Kwartalnik Internetowy 'e-Finanse' (Financial Internet Quarterly 'e-Finanse')

Series title:

Publisher: University of Information Technology and Management, Rzeszˇw; http://www.wsiz.rzeszow.pl; wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Address: Redakcja Finansowego Kwartalnika Internetowego 'e-Finanse', Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszˇw, Poland; http://www.e-finanse.com; e-finanse@e-finanse.com

ISSN: 1734-039X

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2010 ,2011 ,