CEJSH Find source information

Title: Folia Oeconomica Stetinensia

Series title:

Publisher: VERSITA Central European Science Publishers, Warsaw; http://versita.com, in cooperation with journal's owner - University of Szczecin

Address: Redakcja 'FOLIA OECONOMICA STETINENSIA', Uniwersytet Szcecinski, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland; batog@uoo.univ.szczecin.

ISSN: 1730-4237

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2007 ,2008 ,2009 ,