CEJSH Find source information

Title: Folia Praehistorica Posnaniensia

Series title:

Publisher: Wydawnictwo Poznanskie Sp. z o.o.; www.wydawnictwo-poznanskie.pl; and Adam Mickiewicz University in Poznan, Institute of Prehistory; http://archeo.amu.edu.pl

Address: Redakcja 'FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA', Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prehistorii, ul. Sw. Marcin 78, 61-809 Poznan, Poland; ipuam@main.amu.edu.pl

ISSN: 0239-8524

Frequency: ANNUAL

Issues of years: ,2009 ,