CEJSH Find source information

Title: Gospodarka Narodowa (National Economy)

Series title:

Publisher: Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis

Address: Redakcja GOSPODARKA NARODOWA, Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, Poland

ISSN: 0867-0005

Frequency: MONTHLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,