CEJSH Find source information

Title: Horyzonty Wychowania (Horizons of Education)

Series title:

Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, ul. Kopernika 26, 31-501 Krakow, Poland

Address: 'Horyzonty Wychowania', Akademia Ignatianum w Krakowie - Instytut Nauk o Wychowaniu, ul. Kopernika 26, 31-501 Krakow, Poland, tel. +48 12 62 93 423, http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty, horyzonty@ignatianum.edu.pl

ISSN: 1643-9171

Frequency: SEMI-ANNUAL

Issues of years: 2011 ,