CEJSH Find source information

Title: Ius Novum

Series title:

Publisher: Lazarski School of Commerce, Warszawa; www.lazarski .pl

Address: Redakcja 'IUS NOVUM', Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie, ul. Swieradowska 43, 02-662 Warszawa, Poland; wydawnictwo@lazarski.edu.pl

ISSN: 1897-5577

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2009 ,2010 ,