CEJSH Find source information

Title: Mysl Ekonomiczna i Polityczna (Political and Economic Thought); until 2010 Mysl Ekonomiczna i Prawna (Legal and Economic Thought)

Series title:

Publisher: Lazarski University, Warsaw; www.lazarski.pl

Address: Redakcja 'MYSL EKONOMICZNA I POLITYCZNA' Uczelnia Lazarskiego, ul. Swieradowska 43, 02-662 Warszawa, Poland; wydawnictwo@lazarski.edu.pl

ISSN: 2081-5913

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2010 ,