CEJSH Find source information

Title: Mysl Ekonomiczna i Prawna (Legal and Economic Thought)

Series title:

Publisher: Lazarski School of Commerce and Law, Warsaw

Address: Redakcja 'MYSL EKONOMICZNA I PRAWNA', Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie, ul. Swieradowska 43, 02-662 Warszawa, Poland

ISSN: 1644-4213

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,