CEJSH Find source information

Title: Nyelvtudomanyi Kozlemenyek (Linguistic Studies)

Series title:

Publisher: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

Address: NYELVTUDOMANYI KOZLEMENYEK Szerkesztosege, Magyar Tudomanyos Akademia Nyelvtudomanyi Intezete, Benczur u. 33, 1058 Budapest, Hungary

ISSN: 0029-6791

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2004 ,