CEJSH Find source information

Title: OPTIMUM. Studia Ekonomiczne (OPTIMUM. Economic Studies)

Series title:

Publisher: Bialystok University Press; http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Address: Redakcja 'OPTIMUM. Studia Ekonomiczne', Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Ekonomii i Zarzadzania, ul. Warszawska 63, 15-062 Bialystok, Poland; kpeirg@weko.uwb.edu.pl

ISSN: 1506-7637

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,2012 ,