CEJSH Find source information

Title: Onomastica

Series title:

Publisher: Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Kraków; http://www.ijp-pan.krakow.pl

Address: Redakcja 'ONOMASTICA', Instytut Jezyka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków, Poland; njskowro@cyf-kr.edu.pl

ISSN: 0078-4648

Frequency: ANNUAL

Issues of years: 2003 ,2004 ,2005 ,2006 ,2007 ,