CEJSH Find source information

Title: Organizacja i Kierowanie (Organization and Management)

Series title:

Publisher: Committee on Organizational and Managerial Sciences, Polish Academy of Sciences and Warsaw School of Economics; www.sgh.waw.pl

Address: Redakcja 'ORGANIZACJA I KIEROWANIE', Szkola Glowna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarzadzania w Gospodarce, ul. Madalinskiego 31/33, 02-544 Warszawa, Poland, oik@sgh.waw.pl

ISSN: 0137-5466

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,