CEJSH Find source information

Title: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

Series title:

Publisher: The Foundation for Polish Credit Unions in Sopot

Address: Redakcja 'PIENIADZE I WIEZ', Fundacja na rzecz Polskich Zwiazkow Kredytowych, ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland; www.p-i-w.edu.pl; piw.redakcja@gmail.com

ISSN: 1506-7513

Frequency: QUARTERLY

Issues of years: 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,